Политика конфиденциальности

Šī Privātuma politika ir spēkā no 07.07.2022.

Kādēļ jūs vācat manus personas datus?

Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai sniegtu jums mūsu pakalpojumus, uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, sūtītu paziņojumus, piedāvājumus un reklāmas, lai aizsargātu mūsu un trešo pušu tiesības un intereses, un ievērotu tiesību aktus.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet 1. sadaļu.

Kā jūs vācat manus personas datus?

Kad jūs tos iesniedzat mums tieši, izmantojat mūsu produktus vai tīmekļa vietni, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, un mēs varam apkopot datus arī no trešajām pusēm.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet 2. sadaļu.

Kādus personas datus jūs vācat par mani?

Mēs apkopojam tādus personas datus kā jūsu vārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, e-pasts, tālrunis, nodarbinātības dati, finanšu un maksājumu informācija, tostarp datus par jūsu saistībām.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet 3. sadaļu.

Vai jūs nododat manus personas datus tālāk?

Mēs nododam jūsu datus tālāk, lai sniegtu jums pakalpojumus, izstrādātu jaunus pakalpojumus, veiktu kredītspējas un riska novērtējumu, parādu piedziņas vajadzībām, gadījumos, kad mēs pārdodam visu vai daļu no mūsu uzņēmuma, kā arī lai ievērotu tiesību aktos noteikto.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet 4. sadaļu.

Kādas man ir tiesības attiecībā uz maniem personas datiem?

Jums ir tiesības: (i) pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, tos labot, un dzēst tos, kuri vairs nav nepieciešami apstrādei; (ii) noteikt apstrādes ierobežojumus vai iebilst pret jūsu personas datu apstrādi; un (iii) lūgt, lai jums vai trešajai pusei tiek izsniegta jūsu personas datu kopija digitālā formātā. Jums arī ir tiesības Datu valsts inspekcijā iesniegt sūdzību par jūsu personas datu apstrādi. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanas.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet 5. sadaļu.

Vai jūs izmantojat automatizētu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz mani?

Dažos procesos mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, jo tas:


ļauj panākt konsekventāku un taisnīgāku attieksmi (piemēram, tas palīdz mazināt cilvēciskās kļūdas faktoru vai diskriminācijas iespējamību);


mazina risku, ka klienti nepildīs savas saistības;


ļauj pieņemt lēmumus daudz īsākā laika posmā, nekā to paveiktu cilvēki, un uzlabo procesa efektivitāti.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet 6. sadaļu.

Vai jūs veicat zvanu ierakstīšanu un kāpēc?

Mēs veicam zvanu ierakstīšanu, lai nodrošinātu pierādījumus un nodrošinātu atbilstošu klientu apkalpošanu un parādu piedziņu.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet 7. sadaļu.


Mūsu privātuma politika

Mēs, respektējam jūsu privātumu un esam apņēmušies nodrošināt jūsu tiesības uz jūsu personas datu likumīgu apstrādi un aizsardzību. Jūsu personas datu aizsardzība un drošība ir viena no galvenajām prioritātēm mūsu klientu apkalpošanā.

Mūsu Privātuma politika skaidro jūsu personas datu, kurus mēs varētu par jums apkopot, izmantošanas nepieciešamību. Šajā Privātuma politikā detalizēti skaidrota personas datu apstrāde, lai jūs varētu izprast, kas notiek, kad apmeklējat mūsu vietnes, piedalāties aktivitātēs, izmantojat mūsu lietojumprogrammas, piesakāties aizdevumam, kamēr esat mūsu klients, kā arī pēc mūsu līguma termiņa beigām. Tomēr, lai nodrošinātu, ka šo Privātuma politiku ir viegli saprast, norādām, ka tā neietver visas detaļas un nianses.

Mēs savās tīmekļa vietnēs un lietojumprogrammās attiecīgos gadījumos iekļaujam arī būtisku informāciju par jūsu datu apstrādi īsu aprakstu vai atsevišķas informācijas veidā par dažām funkcijām (piemēram, par mārketinga ziņojumiem), tāpēc, lūdzu, noteikti iepazīstieties ar šo informāciju papildus šai Privātuma politikai. Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā noteikti sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Ja šajā Privātuma politikā tiek veiktas būtiskas izmaiņas, mēs par to informēsim ar pamanāmu paziņojumu tīmekļa vietnē vai citā veidā pirms izmaiņu spēkā stāšanās. Pēdējās izmaiņas mūsu Privātuma politikā veiktas 2019. gada 23. oktobrī. Detalizēta informācija atrodama mūsu arhīvā.

1. Kādēļ jūs apkopojat un apstrādājat manus personas datus?

Mēs apstrādājam jūsu personas datus galvenokārt tāpēc, lai sniegtu jums pakalpojumus (saskaņā ar kredītlīnijas līgumu) un lai apstrādātu un novērtētu jūsu aizdevuma pieteikumu (tostarp, lai noteiktu jūsu identitāti, veiktu spējas atmaksāt kredītu un riska pārbaudes un novērtējumus) pirms kredītlīnijas līguma slēgšanas.

Pēc jūsu pieteikuma apstiprināšanas mēs apstrādājam jūsu datus, lai izpildītu savas saistības, veicot atbilstošus maksājumus.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus arī šādos gadījumos:


Ja nepieciešams ievērot mūsu ar likumu noteiktos un normatīvos pienākumus, piemēram:


ievērot ziņošanas pienākumu par jūsu saistībām vai par citu informāciju centrālajai bankai vai patērētāju sūdzību izskatītājam, kredītinformācijas birojam, patērētāju aizsardzības iestādei vai datu aizsardzības iestādei,


ievērot prasības maksātspējas izvērtēšanai un uzskaitei, ja to nosaka piemērojamie tiesību akti;


veicot, uzturot, atjauninot un reģistrējot informāciju par jūsu klientu izpētes datiem, identitāti un riska pārbaudi, darījumu uzraudzību un ziņošanu, kas jāīsteno saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas noteikumiem;


nodrošinot atbilstošu komunikāciju un darbības saistībā ar ziņošanu par kavētiem maksājumiem un to atgūšanu;


uzturot atbilstošu grāmatvedības un uzskaites informāciju par darījumiem, kas veikti, izmaksājot aizdevumu un saņemot atmaksas;


pildot citus piemērojamajos tiesību aktos noteiktos pienākumus, piemēram, tos, kas nepieciešami, lai identificētu, novērstu un izmeklētu krāpšanu un citas noziedzīgas darbības.


Ja mums jāīsteno mūsu saimnieciskās darbības likumīgās intereses (un ierobežotos gadījumos arī trešo pušu likumīgās intereses) ar nosacījumu, ka katrā gadījumā šādas intereses nekaitē jūsu interesēm un tiesībām, tostarp saistībā ar:


jūsu aizdevuma un tā atmaksas administrēšanu, kā arī jūsu personas datu uzglabāšanu mūsu datu sistēmās, kurās mēs glabājam un apstrādājam jūsu datus,


aizsargājot mūsu tiesības, piemēram, atgūt visus mums pienākošos līdzekļus, savlaicīgi nodrošinot atgādinājumus un piedziņas darbības, saglabājot informāciju, kura ir izmantojama kā pierādījums strīdu un pārbaužu gadījumā,


sazināšanos ar jums un jūsu informēšanu par jebkādām izmaiņām mūsu noteikumos, produktos vai pakalpojumos,


mūsu produktu un pakalpojumu uzlabošanu, identificējot trūkumus, klientu vajadzības un izstrādājot pielāgošanas risinājumus,


komunikācijas nodrošināšanu dažādos kanālos, kā arī novērtējot, kontrolējot un uzlabojot mūsu klientu saziņas un mijiedarbības kvalitāti,


jaunu tehnoloģiju pārbaudi, atjaunošanu un ieviešanu attiecībā uz identifikāciju, riska un kredītspējas novērtēšanu, krāpšanas novēršanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanas apkarošanu,


krāpniecisku darbību novēršanu un noteikšanu,


atbilstošas kredītspējas novērtējuma nodrošināšanu un informācijas atjaunināšanu, kas attiecas uz šādu novērtējumu, statistikas un tirgus izpētes nolūkos, lai analizētu mūsu pakalpojumu tirgus dinamiku, nodrošinātu uz pierādījumiem balstītu produktus un uzlabotu un attīstītu progresa ziņojumus,


mūsu pielāgotā un tiešā mārketinga darbību īstenošanai un uzlabošanai,


mūsu komunikācijas un mārketinga piedāvājumu efektivitātes izvērtēšanu, analīzi un izpēti, ko mēs nodrošinām jums un citām auditorijām,


kredītportfeļa vai uzņēmuma pārdošanas un reorganizācijas sagatavošanu un īstenošanu,


mūsu tīmekļa vietņu administrēšanu un uzlabošanu, nodrošinot to drošību,


lietotāju pieredzes analīzi un uzlabošanu, lai pārliecinātos, ka saturs jūsu ierīcē tiek attēlots visefektīvākajā veidā.


Elektroniskā tiešā mārketinga nolūkos, ja nepieciešams, ar jūsu piekrišanu. Savu piekrišanu tiešajam mārketingam jūs jebkurā laikā varat atsaukt.

Atsevišķos gadījumos mēs apstrādāsim personas datus, kas saistīti ar ierosinātām krimināllietām un kriminālo sodāmību, atbilstoši ES vai valsts tiesību aktos noteiktajam.

Jūsu datu sniegšana ir priekšnoteikums aizdevuma līguma noslēgšanai un likumā noteikta prasība, datus apkopojot maksātspējas novērtēšanai un klientu izpētes īstenošanai. Ja jūs mums nesniedzat savus personas datus, mēs nevarēsim noslēgt ar jums līgumu un nodrošināt jums mūsu produktus un pakalpojumus, jo mēs nevaram noteikt jūsu identitāti un novērtēt jūsu kredītspēju, kas ir obligāts priekšnoteikums.

2. Kā jūs apkopojat manus personas datus?

Mēs apkopojam informāciju trīs veidos:


kad jūs sniedzat mums informāciju, piemēram, klātienē, aizpildot mūsu iesniegumus (tostarp pie mūsu partneriem un aģentiem), mūsu tīmekļa vietnēs, izmantojot sociālos tīklus, pa pastu, pa e-pastu, pa tālruni, ziņojumapmaiņā vai jebkuros citos medijos vai pakalpojumos,


automātiski, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, lietotnes vai produktus un pakalpojumus, un


kad to mums sniedz trešās puses, savstarpēja līguma vai likuma noteiktajā kārtībā un gadījumos.

3. Kādus personas datus jūs par mani apkopojat?

Dažādiem mērķiem mēs apkopojam un izmantojam dažādus personas datus. Šajā sadaļā ir uzskaitīti visbiežāk sastopamie piemēri. Lūdzu, ņemiet vērā, ka minētā informācija nav apkopota pilnībā, un ka zemāk sniegtais uzskaitījums nav visaptverošs.

Informācija, kuru jūs sniedzat mums

Mēs apkopojam jebkādu informāciju, ko jūs sniedzat mums:


Reģistrējoties mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai mobilo lietotni, aizpildot jebkādas veidlapas vai piesakoties aizdevuma vai jebkura cita produkta vai pakalpojuma saņemšanai mūsu tīmekļa vietnē, sniedzot informāciju mūsu personālam vai mūsu partneriem, vai jebkādā citā mūsu nodrošinātā veidā.


Kad jūs ziņojat par problēmu vai sazināties ar mums saistībā ar mūsu produktiem vai pakalpojumiem.


Kad piedalāties diskusiju tēmās, sniedzat komentārus par mūsu blogu vai izmantojat citas sociālo tīklu funkcijas mūsu tīmekļa vietnē, reklāmās vai aptaujās, citās darbībās, kas tiek veiktas, izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai sociālos tīklus.


Kad jebkādā veidā piedalāties konkursā, reklāmā vai aptaujā, tostarp pie mūsu partneriem un sociālajos tīklos.


Kad mūsu vietnē izmantojat tērzēšanu (tērzēšanas robotu vai tiešsaistes tērzēšanu), tostarp datu koplietošanu, un sniedzat informāciju ziņojumos, kurus mums sūtāt.


Ja sazināties ar mums kāda cita iemesla dēļ, izmantojot iepriekš minētās metodes.

Jūsu sniegtā informācija ietver:


Identifikācijas datus un informāciju: jūsu vārdu (uzvārdu, vārdu), identitātes/identifikācijas numuru vai personas kodu, dzimšanas datumu, ģimenes stāvokli, jūsu identifikācijas dokumenta attēlu.


Kontaktinformāciju un informāciju saziņai: adresi, e-pastu, tālruņa numuru, tērzēšanas ziņas, balss ierakstu.


Informāciju par nodarbinātību: nodarbinātības statusu, darba devēja vārdu, darba tālruņa numuru.


Finanšu informāciju: kredītreitingu, ikmēneša ienākumus un izdevumus, finanšu informāciju, bankas konta numuru, darījumus bankas kontos.


Jebkuru citu informācija, kuru izvēlaties mums sniegt.

Informāciju, ko apkopojam par jums automātiski.

Attiecībā uz katru jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu vai mūsu mobilo lietotņu izmantošanu mēs varam automātiski apkopot šādu informāciju:


Tehniskā informācija, kas ietver informāciju par jūsu ierīci, informāciju, kas saistīta ar tīklu un programmatūru, kas nepieciešama, lai jūs varētu pieteikties savā profilā, pārlūkprogrammas veidu un versiju, pārlūkprogrammas spraudņu veidus un versijas, operētājsistēmu un platformu, ekrāna izšķirtspēju, fontu kodēšanu un citu informāciju pēc nepieciešamības.


Informācija par jūsu apmeklējumu, kas ietver pilnus vienoto resursu vietrāžus (URL), klikšķstraumes uz, caur un no tīmekļa vietnes (tostarp datumu un laiku), jūsu apskatītos vai meklētos produktus, atsauces/izejas lapas, mūsu vietnē apskatītos failus (piemēram, HTML lapas, grafikas utt.), lapu reaģēšanas laikus, lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, lapu mijiedarbības informāciju (piemēram, ritināšanu, klikšķus un peles pārvirzīšanu) un metodes, kas tiek izmantotas, lai dotos prom no lapas, datuma/laika zīmogu un/vai klikšķstraumes datus un jebkuru tālruņa numuru, kas izmantots zvanīšanai uz mūsu klientu apkalpošanas dienesta numuru.

Uzziniet vairāk mūsu Sīkdatņu un izsekošanas politikā.

Informācija, ko mēs saņemam no trešajām pusēm.

Mēs varam pieprasīt informāciju par jums no trešajām pusēm, piemēram, mūsu partneriem vai kredītinformācijas birojiem. Mēs to darām saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem un, ja nepieciešams, mēs saņemsim jūsu iepriekšēju piekrišanu. Mēs saņemam informāciju par jums:


jebkura jūsu iesniegta pieteikuma aizdevumam vai līdzīgam produktam apstrādes gaitā mēs varam:


meklēt informāciju par jums, jūsu kredītspēju, jūsu finansiālo stāvokli, pagātnes un pašreizējām saistībām un parādiem, nodarbinātības stāvokli attiecīgajos reģistros (tostarp reģistros, kas satur informāciju par ienākumiem, kredītvēsturi, parādiem trešajām pusēm, adresēm, nederīgajiem personu apliecinošajiem dokumentiem, krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, un politiski nozīmīgām personām), aģentūrās, finanšu iestādēsun pie citām trešajām pusēm, un publiski pieejamos avotos;


saņemt informāciju, ko jūs esat sniedzis kredītu brokeriem un mūsu biznesa partneriem, piesakoties to pakalpojumu saņemšanai;


saņemt informāciju no bankām, finanšu un maksājumu iestādēm attiecībā uz jūsu maksājumiem mums.


no citiem 4finance grupas uzņēmumiem un biznesa partneriem, ar kuriem mēs sadarbojamies konkursos, akcijās vai aptaujās, kurās jūs piedalāties;


no darījumu partneriem tehniskajos, identificēšanas, maksājumu un piegādes pakalpojumos, no reklāmas tīkliem un analītiķiem;


jebkurā citā gadījumā, kad jūs esat piekritis mums izpaust savus datus.

Cik ilgi jūs glabājat manus datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus noteiktu laiku pēc tam, kad esat izpildījis visas saistības, lai nodrošinātu mūsu juridiskās intereses strīdu vai izmeklēšanas gadījumā (parasti 5-10 gadus) vai kā to nosaka likums, piemēram, attiecībā uz maksātspējas pārbaudēm (parasti 1-3 gadus) un klientu izpētes failiem (parasti 5-10 gadus).

Tomēr mēs neglabājam jūsu personas datus ilgāk, kā tas ir pamatoti nepieciešams, ņemot vērā nolūku, kādam dati tika apkopoti, parasti, lai izpildītu mūsu līgumsaistības pret jums, realizētu mūsu likumīgās intereses vai atbilstoši likumā noteiktajiem glabāšanas periodiem.

4. Vai jūs dalāties (kopīgojat) ar maniem personas datiem?

Mēs dalāmies ar jūsu datiem tikai tādā apmērā, kas nepieciešams, lai īstenotu mūsu mērķus un izpildītu mūsu līgumsaistības vai likumā noteiktos pienākumus.

Mēs atklājam jūsu informācijā mūsu darbiniekiem tiktāl, cik tas nepieciešams attiecīgo darbinieku funkciju pildīšanai. Mēs atklājam jūsu informāciju arī noteiktām trešajām pusēm, kas:


atbalsta mūsu darbību, administrēšanu un pārvaldību, piemēram, analizējot datus un izstrādājot stratēģijas;


mūsu vietā sniedz pakalpojumus jūsu identificēšanai un autentificēšanai;


Informāciju par nodarbinātību: nodarbinātības statusu, darba devēja vārdu, darba tālruņa numuru.


palīdz mūsu saimnieciskajā darbībā, piemēram, tīmekļa vietnes hostingā un izstrādē, riska novērtējumos un krāpšanas atklāšanā, parādu piedziņā un klientu apkalpošanā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas nolūkā,


nodrošina analīzi par mūsu pakalpojumu izmantošanu,


palīdz īstenot mārketinga aktivitātes, piemēram, pielāgo komunikāciju noteiktiem segmentiem un nodrošina mārketinga komunikāciju dažādos kanālos;


kas mums palīdz produktu un pakalpojumu izstrādē un pilnveidošanā un piedalās mūsu pakalpojumu piedāvāšanā tirgū.

Jebkurā brīdī atbilstoši likumā noteiktajam mēs varam atklāt informāciju par to, kā izmantojat mūsu pakalpojumus, kā arī par jūsu apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnēs, piemēram, lai ievērotu likumā noteiktos procesus, ja mēs labticīgi uzskatām, ka atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības, lai aizsargātu jūsu drošību vai citu personu drošību, lai novērstu un izmeklētu krāpšanas gadījumus vai lai reaģētu uz valsts institūciju likumīgām prasībām, piemēram:


lai identificētu, izmeklētu un novērstu krāpšanu un palīdzētu aizsardzībā pret krāpšanu ar nolūku mazināt kredītrisku;


lai identificētu, izmeklētu un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas darbības.

Mēs varam dalīties ar jūsu personas datiem ar līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, patēriņa kredītu uzņēmumiem un kredītu birojiem, kā attiecīgajām valsts iestādēm, un citām trešajām pusēm, lai nodrošinātu pilnu jūsu maksātspējas izvērtēšanu.

Saistību izpildes laikā saņemot maksājumus no jums saskaņā ar aizdevuma līgumu, mēs varam dalīties ar jūsu personas datiem ar trešajiem maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem.

Jūsu saistību neizpildes vai nepilnīgas izpildes gadījumā mēs varam pārsūtīt datus par jūsu nenokārtotajām saistībām parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kredītinformācijas birojiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs varam atklāt jūsu personas datus analītiķiem un meklētājprogrammu apkalpotājiem, kas veic mūsu tīmekļa vietnes un lietotņu optimizāciju un uzlabošanu. Daļēji šāda informācija var tikt apkopota un kopīgota, izmantojot sīkdatnes. Uzziniet vairāk mūsu Sīkdatņu un izsekošanas politikā.

Pārdodot daļu no visa mūsu biznesa vai nododot savas saistības pret mums trešajām pusēm, jūsu informācija tiks kopīgota ar pircēju un citām darījumā iesaistītajām pusēm.

Šeit uzskaitītie gadījumi nav visaptveroši, un mēs varam kopīgot jūsu personas datus citiem mērķiem, kas nav norādīti iepriekš 1. sadaļā “KĀPĒC JŪS APKOPOJAT MANUS PERSONAS DATUS?”, ja tas ir nepieciešams un samērojams ar jūsu tiesībām un interesēm.

Pārsūtot datus, mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai datu saņēmējs ievērotu vismaz tādus pašus drošības pasākumus personas datu glabāšanai un apstrādei, kā to darām mēs.

Jūsu personas dati var tikt apstrādāti, uzglabāti un nodoti trešajām pusēm tādā veidā un apmērā, kā noteikts šajā Privātuma politikā, attiecīgajos tiesību aktos, līgumā, kas noslēgts mūsu starpā, un piekrišanās, kādas jūs laiku pa laikam mums sniedzat.

Vai mani dati tiks nosūtīti ārpus EEZ?

Datu apstrādei (tostarp uzglabāšanai) tiks izmantotas atrašanās vietas (piemēram, ASV) ārpus valsts vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), kurās tiesiskajā regulējumā ir noteikts nedaudz zemāks datu aizsardzības līmenis, nekā tas nodrošināts EEZ valstīs. Tas ietver tādus procesus kā maksājumu apstrāde, datu analīze (tostarp krāpniecības, riska un kredīta pārbaudes, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai un terorisma finansēšanas apkarošanai nepieciešamo pārbaužu nodrošināšana), datu apkopošana par mūsu vietņu un pakalpojumu izmantošanu, drošības nodrošināšana un reklāmas nolūki (tostarp uzvedībai pielāgotas reklāmas) vai atbalsta piedāvāšana pakalpojumu vai produktu vajadzībām.

Mēs veicam visas pamatotās darbības, lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību saskaņā ar attiecīgajiem drošības pasākumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem. Mūsu datu pārsūtīšana vienmēr tiek veikta saskaņā ar datu pārsūtīšanas līgumiem, kuros ietverti attiecīgie Eiropas Komisijas apstiprinātie punkti.

5. Kādas ir manas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem?

Attiecībā uz datiem, kurus mēs apstrādājam mūsu datu iesniegšanas sistēmās, jums ir šādas tiesības:


Tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem un saņemt savu datu kopiju.


Tiesības saņemt personisko informāciju strukturētā, bieži izmantotā un mašīnlasāmā formātā (datu pārnesamība).


Tiesības izdzēst personas datus (tiesības tikt aizmirstam).


Tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi un noteiktos apstākļos ierobežot jūsu personas datu apstrādi.


Beznosacījuma tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.


Ja jūsu personīgās informācijas apstrāde tiek balstīta uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē to datu apstrādes likumību, kas veikta pirms atļaujas atsaukšanas. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu savā profilā mūsu vietnē, vai nosūtot mums e-pastu uz info@vivus.lv. Turklāt katra komerciālu informāciju saturoša e-pasta apakšā mēs nodrošinām saiti, kas izmantojama, lai attiektos no mūsu reklāmu saņemšanas.


Jums ir tiesības pieprasīt datu labošanu. Noteiktā apjomā jums ir iespēja labot savus datus savā tīmekļa profilā.


Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādē. Plašāku informāciju attiecībā uz ES iespējams uzzināt šeit.

Veidi, kā varat izmantot savas tiesības:

Datu piekļuve

Datu pārnesamība

Datu dzēšana

Lai izmantotu savas tiesības pieprasīt datu labošanu, iebilst pret apstrādi un ierobežot jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, nosūtiet mums pieprasījuma e-pastu uz info@vivus.lv.

Jūs varat arī sazināties ar mums un iesniegt pieprasījumu pa tālruni vai pastu, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta turpmāk 9. sadaļā.

Šīm tiesībām var būt nosacījumi vai ierobežojumi atkarībā no apstrādes darbības īpašajiem apstākļiem. Mums var būt jāievēro likumā noteiktās saistības, kas neļauj mums tūlītēji dzēst jūsu personas datus.

6. Vai jūs izmantojat profilēšanu un automātisko lēmumu pieņemšanu attiecībā uz mani?

Pilnībā automatizēta lēmumu pieņemšana ir spēja pieņemt lēmumus bez cilvēka iesaistīšanas ar tehnoloģiskiem līdzekļiem. Mēs izmantojam automātisko lēmumu pieņemšanu, piemēram, tādēļ, ka:


tā nodrošina konsekventāku un taisnīgāku attieksmi (piemēram, palīdz samazināt cilvēciskās kļūdas faktoru vai diskriminācijas iespēju);


mazina risku, ka klients nespēs pildīt savas saistības;


ļauj pieņemt lēmumus īsākā laika posmā, nekā to paveiktu cilvēks, un uzlabo procesa efektivitāti.

Mēs izmantojam profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu atbilstoši likumā noteiktajam un pamatojoties uz jūsu pieteikumu aizdevuma līguma noslēgšanai, lai jūs atbilstoši identificētu, novērtētu jūsu kredītspēju, atklātu un novērstu krāpniecības risku un ievērotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumus. Pieteikuma pieņemšana vai noraidīšana parasti tiek veikta automātiski un tiek balstīta uz dažādiem faktoriem, kurus mēs ņemam vērā lēmumu pieņemšanas procesā. Līdz ar to jūsu pieteikums var tikt noraidīts automātiski. Mēs regulāri pārbaudām un uzlabojam savus noteikumus un algoritmus, lai nodrošinātu taisnīgu un efektīvu datu apstrādi.

Mēs izmantojam profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu, kas jūs būtiski neietekmē, šādos gadījumos:


ja mēs pārdodam savu biznesu vai aizdevumu portfeli, lai iekļautu vai izslēgtu noteiktas aizdevuma līgumu grupas, pamatojoties uz darījumu vēsturi un saistīto kredītrisku, kas noteikts darījuma laikā.


kad mēs izstrādājam pielāgotas komunikācijas un kampaņas dažādiem klientu segmentiem (ņemot vērā viņu iepriekšējo mijiedarbību ar mums, iezīmes un aizdevuma vēsturi), lai nodrošinātu atbilstošu saziņas saturu mūsu klientu apkalpošanas un mārketinga aktivitātēs.


kad mēs attīstām, uzlabojam un veicam saziņas un apkopošanas darbības attiecībā uz klientiem, kuri nepilda savus pienākumus nodrošināt atbilstošus un efektīvus pasākumus.

Automatizēti lēmumi un profilēšana var tikt balstīta uz jebkāda veida datiem, piemēram:


datiem, ko tieši iesniedz ieinteresētās personas (piemēram, anketu atbildes);


datiem, kas novēroti par jums (piemēram, laiks, kas pavadīts, piesakoties);


atvasinātiem vai paredzamiem datiem, piemēram, personas profilu, kas jau ir izveidots (piemēram, kredītreitings).

Lūdzu, ņemiet vērā, ja saņemat lēmumu, kas balstīts uz automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, jums ir šādas tiesības:


saņemt atbilstošus paskaidrojumus par pieņemtā lēmuma pamatojumu;


vērsties pie darbinieka, lai pārliecinātos par lēmuma izvērtēšanas pareizību;


paust savu viedokli.

Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, jums jāsazinās ar mums, izmantojot 9. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.

Lēmumos, kas netiek pieņemti pilnībā automātiski, var būt iesaistīti arī cilvēki. Piemēram, pirms aizdevuma piešķiršanas mēs ņemsim vērā aizņēmēja kredītreitingu, un pēc nepieciešamības mūsu darbinieki noskaidros papildus informāciju, pirms tiek pieņemts lēmums.

Turklāt saskaņā ar mūsu līgumu, jūsu piekrišanu vai attiecīgajiem tiesību aktiem bez profilēšanas mēs automātiski pārsūtām informāciju par jūsu saistību izpildi vai maksājumu neizpildi kredītinformācijas birojam un kredīta reģistram, pamatojoties uz aizdevuma noteikumiem summām.

7. Vai jūs veicat zvanu ierakstīšanu un kāpēc?

Mēs nodrošinām, ka mūsu zvani tiek ierakstīti šādiem mērķiem:


lai novērstu un atklātu krāpnieciskas un citas noziedzīgas darbības un nodrošinātu pierādījumus izmeklēšanas gadījumā;


lai veiktu un dokumentētu savu klientu izpētes procedūras saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu;


lai apkopotu un uzglabātu jūsu piekrišanas un vēlmes, kas tiek sniegtas pa tālruni, lai nodrošinātu, ka mēs ar jums attiecīgi sazināmies un saglabājam likumīgas datu apstrādes pierādījumus;


lai nodrošinātu, ka, iesniedzot pieteikumu aizdevumam, mēs esam snieguši jums pilnīgu informāciju par mūsu produktiem, kā to nosaka laba uzņēmējdarbības prakse un patērētāju aizsardzības tiesību akti;


lai varētu saņemt, izskatīt un atrisināt visus iespējamos jautājumus, pieprasījumus, sūdzības vai strīdus;


lai veiktu kvalitātes kontroli un uzlabotu mūsu klientu apkalpošanas un parādu piedziņas funkcijas ar mērķi nodrošināt vislabāko klientu apkalpošanas līmeni un pilnībā atbilstošu un ētisku parādu piedziņas praksi.

Zvanu ieraksti tiek droši uzglabāti noteiktu laiku mūsu telefonijas sistēmās, un mūsu darbinieki tiem piekļūst tikai tad, ja tas nepieciešams iepriekšminēto mērķu īstenošanai.

8. Kādas izmaiņas nesen īstenotas šajā politikā?

Mēs varam jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā, norādot šīs Privātuma politikas pēdējās aktualizēšanas datumu. Ja veiktas būtiskas izmaiņas, mēs visas šādas izmaiņas izcelsim un, ja iespējams, mēģināsim par tām jūs brīdināt tieši.

Kopš iepriekšējās versijas, Privātuma politikā esam veikuši šādas izmaiņas:


atjauninājuši informāciju par to, kāpēc mēs apkopojam jūsu personas datus;


paplašinājuši informāciju par to, kādus datus mēs vācam un koplietojam;


uzlabojuši informāciju par profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu;


pievienojuši informāciju par tālruņa zvanu ierakstīšanu;


veikuši citus labojumus un papildinājumus, lai uzlabotu šo politiku.

9. Kā es varu sazināties ar jums?

Jautājumu, prasību vai komentāru gadījumā, kādi jums var rasties par mūsu Privātuma politiku vai to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, droši sazinieties ar mums.

Ieteicamā saziņas metode:


nosūtot e-pastu uz info@vivus.lv.


ar pasta sūtījumu uz šādu adresi: AS 4Finance, Lielirbes iela 17A‒46, Rīga, LV-1046, Latvija.

Jūs varat sazināties arī ar grupas datu aizsardzības speciālistu, nosūtot e-pastu uz privacy@4finance.com vai pasta sūtījumu šādam adresātam:

Grupas datu aizsardzības speciālists
AS 4finance
Lielirbes iela 17A-46
Rīga, LV-1046
Latvija

AS 4Finance, vienotais reģistrācijas Nr. 40103780710, adrese: Lielirbes iela 17a-46, Rīga, LV-1046, Latvija, (tekstā – AS 4Finance un/vai “mēs”) ir šīs tīmekļa vietnes izmantošanas un mūsu produktu un pakalpojumu rezultātā notiekošās personas datu apstrādes pārzinis.

4finance grupa un mūsu filiāles nozīmē 4finance Group S.A. (reģistrēta Luksemburgas Lielhercogistē, reģistrācijas Nr. B 195643, adrese: 6, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luksemburga) un uzņēmumus, kas tai tieši vai netieši pieder, vai ko tā kontrolē, tostarp, bet ne tikai:


AS 4Finance, Lielirbes iela 17A-46, Rīga, LV-1046, Latvija;


4f Sales, Inc. 18851 ZA 29 Avenue, Suite 410, Maiami, FL 33180, ASV;


TBIF Financial Services B.V., Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdama, Nīderlande, uzņēmumus, kas tai tieši vai netieši pieder, vai ko tā kontrolē.

Lai uzzinātu papildu informāciju par 4finance grupu un tās uzņēmumiem, lūdzu, apmeklējiet www.4finance.com

10. Kas vēl man būtu jāzina?

Mūsu vietnēs un produktos var būt saites vai iegulti logrīki uz trešo pušu vietnēm. Šīs trešo pušu tīmekļa vietnes izmanto savu privātuma politiku. Apmeklējot šīs vietnes, jūs tiekat pakļauts šīm politikām.