Sponsorēšanas vadlīnijas

AS 4finance zīmols Vivus.lv ir vadošais ilgtermiņa nebanku aizdevējs Latvijā, nozares līderis, kas tiecas padarīt finanšu pakalpojumus ērti pieejamus cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai un mērķu īstenošanai.

Zīmola sponsorēšanas vadlīnijas izstrādātas ņemot vērā AS 4finance pārliecību, misiju, vīziju un vērtības, kā arī galvenos uzņēmuma darbības mērķus un uzdevumus. Lēmums par finansiāla atbalsta sniegšanu katram nākamajam gadam tiek pieņemts budžetēšanas periodā katra iepriekšējā gada beigās. Katrs elektroniski atsūtītais piedāvājums uz e-pasta adresi reklama@vivus.lv tiek izvērtēts un uz to tiek sniegta atbilde 10 darba dienu laikā. Gadījumā, ja piedāvājums sūtīts pa pastu, atbilde tiek sniegta 15 darba dienu laikā.

Sponsorēšanas pamatuzstādījums

Zīmols Vivus.lv atbalsta projektus, kas saskan ar uzņēmuma misiju, vīziju, vērtībām un kopējo pārliecību. Sadarbībai ir jāveicina uzņēmuma mērķu sasniegšana.

Atbalstāmie sadarbības partneri un projektu jomas

Var tikt atbalstīti sadarbības piedāvājumi, kuru rezultāts sasniedzams un novērtējams ilgtermiņā. Zīmola Vivus.lv potenciālajiem sadarbības partneriem jābūt ar pozitīvi vērtējamu līdzšinējo darbību un reputāciju, turklāt prioritāri tiks atbalstīti projekti, kuros Vivus.lv ir vienīgais sadarbības partneris. Atbalstāmā projekta finansējuma saņēmējam ir jābūt ar līdzīgu izpratni par pamata vērtībām, kā arī jābūt aktīvam un novērtētam nozares pārstāvim. Zīmols Vivus.lv prioritāri sniedz atbalstu tiem projektiem, kas veicina veselīgu dzīvesveidu, sakārtotas un "zaļas" apkārtējās vides attīstību, ka arī sniedz ilgtermiņa ieguldījumu.

Neatbalstāmie sadarbības partneri un projektu jomas

Atbalsts netiek sniegts gadījumos, ja tas ir pretrunā ar zīmola pamata vērtībām un mērķauditoriju. Zīmols nesniedz atbalstu privātpersonām. Tāpat netiek atbalstīti projekti, kas var rosināt sabiedrības šķelšanos un negatīvas asociācijas ar atbalstāmo projektu vai nozari, piemēram, saistībā ar:


Reliģiju jautājumiem;


Minoritāšu jautājumiem;


Seksuālo orientāciju jautājumiem;


Agresiju;


Politiku;


u.c. jautājumiem, kas varētu veicināt sabiedrības šķelšanos un negatīvas asociācijas.