Vivus.lv aptaujas “Iekustini jauno mācību gadu ar Vivus.lv” noteikumi

1. Aptaujas “Iekustini jauno mācību gadu ar Vivus.lv”, turpmāk – Aptauja, organizētājs ir AS 4Finance, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003991692, juridiskā adrese: Rīga, Lielirbes iela 17a-46, LV-1046.

2. Aptaujas norises sākums: 21.08.2023.

3. Aptaujas norises beigu datums: 17.09.2023. (ieskaitot).

4. Lai piedalītos aptaujā, nav nepieciešams veikt pirkumu, izmantot AS 4Finance pakalpojumus vai maksāt dalības maksu.

5. Aptaujas norises teritorija: Latvijas Republika.

6. Aptaujas norises vieta: www.vivus.lv.

7. Aptaujā drīkst piedalīties visas personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

8. Galvenā naudas balva 2000 EUR tiks izlozēta starp visiem unikālajiem aptaujas dalībniekiem, kuri būs aizpildījuši aptaujas anketu aptaujas darbības periodā. Naudas balvas izloze tiks veikta 19.09.2023. Ar naudas balvas uzvarētāju sazināsimies uz Spēlē reģistrēto tālruņa numuru. Naudas balva uzvarētājam tiks pārskaitīta uz uzvarētāja bankas kontu, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu līdz 22.10.2023.

9. Lai veiksmīgi piedalītos spēlē, 4Finance iesaka izmantot tikai jaunākās interneta pārlūka programmas un atjaunotās iOS un Android bāzes viedtālruņu programmu versijas. Aptauju iespējams aizpildīt viedtālruņos (pieejams internets un skārienjūtīgs ekrāns) vai datorā.

10. AS 4Finance ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas Aptaujas noteikumos, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt šo Aptauju. Gadījumā, ja AS 4Finance konstatē krāpšanas gadījumu vai arī tai radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu, AS 4Finance ir tiesīga pārtraukt Aptauju bez jebkādiem ierobežojumiem.

11. AS 4Finance noskaidros Aptaujas laimētāju no aptaujā saņemtajiem pieteikumiem ar programmatūras palīdzību. Saņemto pieteikumu pārbaudi veic AS 4Finance.

12. Aptauja un šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkuri strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.

13. Aptaujas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 un tie netiks izpausti trešajām pusēm bez dalībnieka iepriekšējas atļaujas. AS 4Finance Privātuma politika pieejama Interneta vietnē https://www.vivus.lv/ sadaļā “Privātuma politika”.

14. AS 4Finance Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

e-pasts: privacy@4finance.com.

15. Dalībnieks ir informēts, ka dalībai Aptaujā AS 4Finance lūdz iesniegt Aptaujas lietotāja tālruņa numuru un e pastu. Tālruņa numurs un e pasts tiks izmantots kā dalībnieka reģistrācijas numurs Aptaujai, kā arī nolūkā informēt par balvas piešķiršanu un nodrošināt balvas izsniegšanu laimētājam. Aptaujas dalībnieku, kuri, reģistrējoties Aptaujai, nav piekrituši AS 4Finance jaunumu saņemšanai, tālruņa numuri un e-pasti tiks dzēsti 30 dienu laikā pēc Aptaujas noslēguma. Gadījumā, ja Aptaujas dalībnieks, kurš uz reģistrēšanās brīdi Aptaujai jau ir AS 4Finance klients, reģistrējoties Aptaujai piesakās AS 4Finance jaunumu saņemšanai, uz Aptaujas dalībnieka reģistrēto tālruņa numuru un e pastu tiks izsūtīti komerciālie paziņojumi arī pēc Aptaujas noslēguma līdz Aptaujas dalībnieka atsaukuma saņemšanai vai AS 4Finance lēmumam par izsūtņu pārtraukšanu.

16. AS 4Finance informē, ka kopā ar tālruņa numuru un e-pastu saglabās Aptaujas lietotāja ierīces IP adresi nolūkā izskatīt iespējamās pretenzijas un samazinātu Aptaujas ļaunprātīgas izmantošanas risku.

17. AS “4finance” un 4finance Grupas darbinieki nekvalificējas balvu izlozē.

18. Ar Aptaujas norisi un rezultātu paziņošanu saistītie AS 4Finance lēmumi ir galīgi.

19. AS 4Finance neatbild par:

19.1. iespējamajiem izdevumiem, kas dalībniekiem varētu rasties saistībā ar dalību Aptaujā vai laimesta saņemšanu;

19.2. sekām, kas radušās kļūdainas informācijas, tostarp personas datu, sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm;

19.3. ierīces, kura izmantota dalībai Aptaujā tehniskām problēmām vai bojājumiem, kā arī traucējumiem interneta darbībā vai ierobežojumiem piekļuvei internetam;

19.4. AS 4Finance saglabā tiesības anulēt balvu izlozes rezultātu, ja atklājas, ka izlozes dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības. Tāpat AS 4Finance saglabā tiesības dzēst dalībnieka reģistrāciju un līdz ar to konkrētā dalībnieka rezultātus, ja atklājas, ka dalībnieks nav ievērojis šo noteikumu prasības.

19.6. AS 4Finance ir tiesīgs jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Aptaujas noteikumos, lai nodrošinātu Aptaujas drošu un godīgu norisi. Aptaujas noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža Aptaujas noteikumu sadaļā.

20. Piesakoties dalībai Aptaujā, dalībnieks piekrīt šiem Aptaujas noteikumiem.

21. Gadījumā, ja radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar AS 4Finance mārketinga komandu, sūtot ziņu uz e- pastu: reklama@vivus.lv.