Lasi vesels kopā ar Vivus.lv un Izdevniecību Rīgas Viļņi!

Lai saņemtu bezmaksas “Izdevniecības Rīgas Viļņi” 3 mēnešu abonementu uz "Kas Jauns" izdevumu, reģistrē kodu, kuru saņēmi SMS, spiežot ŠEIT.

Kodu var izmantot tikai vienu reizi!

Promo kods ir derīgs līdz 12.06.2022.

Ja rodas jautājumi par kodu atprečošanas procesu, lūgums sazināties ar “Izdevniecību Rīgas Viļņi” abonēšanas daļu pa tālr.: 67842571

Читай на здоровье вместе с Vivus.lv и Izdevniecībа Rīgas Viļņi!

Чтобы получить бесплатный трехмесячный абонемент на одно изданий, предлагаемых Izdevniecība Rīgas Viļņi, зарегистрируй полученный в SMS код, нажав ЗДЕСЬ.

Код можно использовать только один раз, выбрав только одно из предлагаемых изданий!

Промокод действителен до 12.06.2022.

Если возникают вопросы по поводу процесса отоваривания кода, просьба связаться с отделом абонирования Izdevniecība Rīgas Viļņi по тел. 67842571