Ondo.lv mūzikai Noteikumi

1. Jauno mūziķu atbalsta konkurss “Ondo.lv Mūzikai”, organizētājs: SIA MicRec PM, juridiskā adrese: Aisteres iela 11, Rīga, LV-1007, Latvija. Reģ. Nr. 40003392527, sadarbībā ar SIA “ONDO”, reģistrācijas Nr. 40103780706, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17a-10, Rīga, LV-1046, LV-1046, turpmāk tekstā – Konkurss.
2. Konkursa norises teritorija: Latvijas Republika.
3. Konkursa norises sākuma datums: 10.07.2020.
4. Konkursa norises beigu datums: 20.11.2020.
5. Noteikumi debitantiem – mūziķiem dalībai konkursā:
5.1. Dalībniekam jāpiesaka sava dalība konkursā, iesūtot pilna garuma oriģināldziesmas demo video uz e-pasta adresi pieteikums@ondomuzikai.lv līdz 27.07., 17.08., 20.09., 20.10. Oriģināldziesmas demo video jāiesūta mp4 horizontālā formātā. Piesakot savu dalību konkursā, dalībniekam jānorāda sava kontaktinformācija.
5.1.1. Konkursā drīkst iesniegt tikai pašu sacerētas oriģināldziesmas.
5.2. Papildus, video ir jābūt publicētam un publiski pieejamam debitanta-mūziķa kādā no sociālo tīklu profiliem – Facebook vai Instagram platformā, kā arī pievienotiem tēmturiem: #OndolvMūzikai #ZeltaMikrofons.
5.3. Iesniedzot savu pieteikumu e-pastā, debitants – mūziķis piekrīt savai dalībai konkursā, konkursa noteikumiem un savu materiālu izmantošanai publicitātes nolūkā Ondo.lv un Mūzikas ierakstu gada balvas Zelta Mikrofons kontos, un citos medijos saistībā ar konkursu līdz 2021.gada beigām.
5.4. Dalībniekam, kurš ir uzvarējis mēneša balsojumā un saņēmis naudas balvu, jāveido video vai foto sērija par darbu pie ieraksta pēc konkursa beigām, tos publicējot savos sociālajos tīklos un atzīmējot Ondo.lv sociālo tīklu lapas, pievienojot #OndolvMūzikai, kā arī atļauj Ondo.lv izmantot materiālus publicitātes pasākumos.
5.5. Iesniegto dziesmu skaitam nav ierobežojumi.
5.6. Visas dziesmas, kas netiek izvirzītas mēneša balsojumam piedalās konkursā par balsojumu nākamajos mēnešos un var tikt izmantotas, ja debitants – mūziķis savu dalību ar šo dziesmu nav atsaucis.
5.7. Mūzikas žanrs, kādā tiek radīta dziesma, kas pretendē uz balvu, netiek ierobežots.
5.8. Pretendēt uz balvu nevar AS “4finance” darbinieki.
5.9. Konkursā drīkst piedalīties personas, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu.
5.10. Dalībnieks drīkst iesniegt mēneša balsojumam vairākas neatkarīgas dziesmas, bet nevar atkārtoti iesniegt dziesmu un piedalīties konkursā, kas jau uzvarējusi un ieguvusi naudas balvu vai arī bija kvalificējusies balsojumam TOP 10, kuru izvirzīja žūrija iepriekšējā mēneša kārtā. Attiecīgi šie mūziķi drīkst sagatavot un iesniegt jaunu dziesmu un piedalīties konkursā nākamajās konkursa kārtās.
5.11. Balsojumam izvirzītie debitanti – mūziķi var popularizēt savu dalību konkursā, lai iegūtu lielāku balsu skaitu.
6. Balsojumam izvirzīto debitantu-mūziķu atlase:
6.1. Visus saņemtos pieteikumus izskata žūrija un balsojumam izvirza 10 dziesmas.
6.2. Balsojumā katru mēnesi piedalās 10 dziesmas.
6.3. Žūrijas sastāvs var mainīties katru mēnesi.
7. Balsojuma norise:
7.1. Balsojumu par debitanta-mūziķa naudas balvas – stipendijas saņēmēju veic tiešsaistes platformā Ondo.lv mājaslapā – Ondo.lv Mūzikai sadaļā.
7.2. Balsot iespējams par žūrijas 10 atlasītajām dziesmām.
7.3. Balsot par vienu debitanta-mūziķa dziesmu var viena balsojuma perioda ietvaros (mēneša) vienu reizi no viena sociālo tīklu profila.
7.4. Iespējams balsot ir tikai par vienu no balsojumam izvirzītajiem mūziķiem.
7.5. Balsojumā nosaka TOP 5 mūziķus, kuri var pretendēt uz stipendiju – lielākais balsu skaits.
7.6. Uzvarētāju no šiem TOP 5 visvairāk balsu saņēmušajiem debitantiem – mūziķiem nosaka žūrija.
8. Jauno mūziķu atbalsta konkurss “Ondo.lv Mūzikai” mūziķu balvu fonds: Ikmēneša naudas balva – stipendija jaunajam mūziķim – debitantam 1000 EUR vērtībā. Katru mēnesi tiks paziņots viens balvas ieguvējs – augustā, septembrī, oktobrī un novembrī. Iepriekšējā mēneša uzvarētājs tiks paziņots tekošajā mēnesī – 10.09.2020, 12.10.2020., 10.11.2020., 10.12.2020.
8.1. Gadījumos ja pēc žūrijas un tautas balsojuma ir neizšķirts rezultāts, uzvarētāju nosaka tautas balsojuma augstākais rezultāts.
9. Stipendijas mērķis:
9.1. Konkursa naudas balvu 1000 EUR apmērā nodrošina SIA MicRec PM. Konkursa naudas balvu drīskt izmantot tikai jauna skaņdarba ierkastīšanai sevis izvēlētajā studijā ar sevis izvēlētu producentu, izrakstot rēķinu par mūzikas ieraksta vai producēšanas pakalpojumiem. Ja nav iespējas nodrošnāt ieraksta studijas un producēšanas pakalpojumus, MicRec PM ieteiks un piedāvās tos no savas puses. Konkursa naudas balva ir jāizmanto 3 mēnešu laikā, no tās piešķiršanas brīža. Ja balvu nezimanto 3 mēnešu laikā, balvas devējam ir tiesības to anulēt. Balva nav iespējams saņemt skaidrā naudā, kā arī nav paredzēta jaunu mūzikas instrumentu iegādei, dalībai citos konkursos, izglītības iegūšanai, mārketinga projektiem.
10. Balsotāju balvu fonds: Katru mēnesi viens no balsotājiem Ondo.lv Mūzikai online platformā saņems balvu no Ondo.lv – Xiaomi MI true wireless earbuds . Balvas saņēmējs tiks izvēlēts pēc nejaušības principa no visiem balsotājiem un paziņots katra mēneša 5. datumā – 07.09., 05.10., 05.11., 07.12. platformas Laimētāji sadaļā.
11. Uzvarētāju izsludināšanas kārtība: naudas balvas – stipendijas ieguvējs un balsotājs, tiks publicēts Uzvarētāji sadaļā tiešaistes platformā, kā arī tiks nosūtīta ziņa uz uzvarētāja e-pasta adresi, kas ir tikusi norādīta, reģistrējoties konkursam vai veicot balsojumu.
12. Aizdomu gadījumā par krāpšanos, Konkursa organizētājs patur tiesības anulēt jebkura dalībnieka pieteikumu, nepiešķirt balvu, kā arī liegt turpmāku dalību Konkursā.
13. Piesakoties jauno mūziķu atbalsta konkursam “Ondo.lv Mūzikai”, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka Konkursa organizētājs un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un/vai izmantot viņu datus uzvarētāju noteikšanai un publicēšanai, kā arī laimesta izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt konkursa uzvarētāju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
14. Dalībnieku pretenzijas un iesniegumus organizatoriem var iesūtīt uz e pasta adresi: ilze@gadabalva.lv , mēs to izskatīsim un dosim atbildi 2 nedēļu laikā no ziņojuma saņemšanas brīža.