Apliecinu

Atzīmējot lodziņu “Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un piekrītu Līguma vispārīgajiem noteikumiem un Privātuma politikai”, Jūs apstiprināt, ka:

  • Esat iepazinies un piekrītat Līguma vispārīgajiem noteikumiem;
  • Apliecināt, ka pieteikumā norādītā informācija ir patiesa un norādītā informācija un sniegtie dati attiecas uz Jums;
  • Esat informēts, ka Jūsu pieteikumā norādītie dati tiks savākti un apstrādāti atbilstoši Līguma vispārīgajos noteikumos un Privātuma politikā minētajiem personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem un apstrādes mērķiem;
  • Līguma vispārīgajos noteikumos un Privātuma politikā norādītā informācija par Jūsu datu apstrādi un tās apstrādes ierobežošanu Jums ir saprotama.