Vivus.lv
Summa
Maksimāli 2000 Latu
Termiņš mēnešos
Maksimāli 36 mēneši
Pieteikties
In progress
Aizdevuma summa:
Ikmēneša maksājums:
50.00
55.00

Tev ir jāveic visi ikmēneša maksājumi saskaņā ar aizdevuma grafiku.

Maksājuma mērķī ieraksti: Rēķina nr. XXXXXXX apmaksa, kur XXXXXXX vietā ieraksti rēķina numura. Bankas rekvizītus vari atrast sadaļā Kontakti.

Nē, izveidotā grafikā un izstādītos rēķinos ir iekļautas visas izmaksas par aizdevuma izmantošanu.

Tu saņemsi rēķinus pa pastu un/vai uz e-pastu ne vēlāk kā 5 dienas pirms apmaksas datuma. Rēķinu summas un apmaksas datumus vari apskatīties arī aizdevuma grafikā.

Ja rēķinu neesi saņēmis rēķinu, tad vari apskatīties aizdevuma grafikā, kurā datumā un kādu summu Tev ir jāatmaksā. Grafiku vari atrast savā profilā.

Tu vari pagarināt aizdevuma termiņu un atlikt viena mēneša maksājumu. Lai pagarinātu aizdevuma termiņu, Tev ir jāpārskaita pagarinājuma maksu uz Vivus.lv kontu. Pagarinājuma maksas apmēru vari apskatīties savā profilā, sadaļā „Profils” – „Aizdevuma līgums”, nospiežot uz „Pagarināt”. Veicot maksājumu pagarinājumam, noteikti ieraksti Maksājuma mērķī līguma numuru un lūgumu pagarināt tā termiņu.

Jā, tomēr šādā gadījumā Tev būs jāsedz visi valūtas konvertēšanas izdevumi.

Lai atmaksātu aizdevumu pirms termiņa, Tev ir jāpārskaita aizdevuma atlikums uz Vivus.lv kontu. Aizdevuma atlikuma apmēru vari apskatīties savā profilā sadaļā „Profils” – „Aizdevuma līgums” – „Aizdevuma atlikums”. Veicot maksājumu pirmstermiņa atmaksai, noteikti ieraksti Maksājuma mērķī līguma numuru un lūgumu slēgt kredītu pirms termiņa beigām.

p>Nē, tieši otrādi – Tev būs jāsamaksā mazāk, jo netiks aprēķināti uzkrātie procenti par atlikušo aizdevuma periodu.

Ja kavēsi rēķina apmaksu ne vairāk par 5 dienām, tad varēsi apmaksāt rēķinu bez soda procentiem. Tomēr par katru kavēto dienu pēc šim 5 dienām tiks aprēķināts līgumsods 1% apmērā no maksājuma summas.

Ja aizdevums netiks atmaksāts, tad tiks uzsākts parāda piedziņas process.