Vivus.lv
Summa
Maksimāli 2000 Latu
Termiņš mēnešos
Maksimāli 36 mēneši
Pieteikties
In progress
Aizdevuma summa:
Ikmēneša maksājums:
50.00
55.00

Vivus.lv - ērts ātrais aizdevums!

Vivus.lv ātrais aizdevums ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā iegūt brīvos naudas līdzekļus vajadzīgajā brīdī, negaidot vairākas dienas, kamēr izskatīs kredīta pieteikumu, vai tērējot laiku ceļam uz kredītiestādi un sagatavojot nepieciešamos dokumentus. Ātrais aizdevums ir aizņemšanās veids, kura saņemšanai ir nepieciešams tikai interneta pieslēgums un mobilais tālrunis. Lai saņemtu aizdevumu Tev ir jāreģistrējas mājas lapā un jāpiesaka ātrais aizdevums.

Vivus.lv ātrais aizdevums ir īstermiņa kredīts uz summu no 50 līdz 700 latiem ar termiņu 1-24 mēneši. Lai to saņemtu, Tev ir jābūt Latvijas pastāvīgajam iedzīvotājam vecumā no 20 līdz 60 gadiem bez kavētiem kredītu maksājumiem vai pārkāptām parādsaistībām, turpretim ātrais aizdevums neprasa jebkādu galvojumu, nodrošinājumu vai izziņas par algu vai darbavietu.

Vivus.lv labākais uzņēmums, kur ir pieejami ātrie aizdevumi.

Vivus.lv ir viens no uzņēmumiem, kam ātrais aizdevums ir viegli un ātri pieejams, turklāt tas ir ļoti drošs, jo visas izmaksas par aizdevuma izmantošanu ir caurskatāmi parādītas pirms ātrie aizdevumi tiek noformēti. Arī līguma noteikumos nav apslēptu punktu, un tas ir sastādīts atbilstoši PTAC prasībām un Latvija Republikas normatīvajiem aktiem. Vivus.lv ātrie aizdevumi ir viens no labākajiem aizņemšanās veidiem, jo to ir iespējams noformēt, apmēram, 15 minūšu laikā un nav striktu prasību aizdevuma saņemšanai. Vivus.lv piedāvā arī plašas iespējas aizdevuma atmaksai . Atmaksu var sadalīt līdz pat 24 mēnešos, šajā gadījumā tiks sastādīts grafiks, kurā būs atspoguļotas pilnībā visas izmaksas, kādas ātrie aizdevumi izraisīs, turklāt šo grafiku būs iespējams apskatīties arī pirms līguma slēgšanas. Ja parādīsies grūtības ar atmaksu, tad būs piedāvāta iespēja atlikt ikmēneša maksājumu termiņu, bet, ja būs vēlme atmaksāt aizdevumu ātrāk, tad varēs izmantot pirmstermiņa atmaksas iespēju un samazināt procentu maksājumu apmēru.